امسی ترجمه مقاله حقوقی

ترجمه مقاله اصطلاحات حقوق به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات حقوق به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله رشته حقوق که در گرایشات مختلف حقوق بین الملل ، حقوق جزایی ، حقوق مدنی ، فقه و اصول و غیره تقسیم بندی می گردد خود با لیست اصطلاحاتی همراه است که به منظور انجام مقالات ، پروپوزال ، پایان نامه ، پژوهش و دیگر موارد ضروری می گردد.

 

ادامه مطلب

food-industry

ترجمه مقاله اصطلاحات کشاورزی به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات کشاورزی به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای رشته مهندسی کشاورزی به لیست اصطلاحات رشته کشاورزی برمی گردد که به منظور انجام ترجمه مقاله با کیفیت شما بدین لیست اصطلاحات نیاز دارید. ترجمه مقاله در رشته مهندسی کشاورزی نیازمند دانشی از لغات را دارد که در ادامه لیستی از اصطلاحات انگلیسی در مهندسی کشاورزی را بیان می نماییم.

 

ادامه مطلب

ترجمه مقاله:اصطلاحات کامپیوتر به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات کامپیوتر به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای رشته های کامپیوتر که در گرایشات مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی نرم افزار ، مهندسی سخت افزار ، شبکه رشته های مرتبط می باشند که به لیستی از اصطلاحات انگلیسی که مختص رشته کامپیوتری است برمی گردد.

 

ادامه مطلب

textile translation

ترجمه مقاله اصطلاحات شیمی به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات شیمی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله برای رشته مهندسی شیمی با دانشی در خصوص لیست اصطلاحات شیمی می باشد که در زمان اجرای مقالات و نیز پایان نامه برای رشته شیمی مورد نیاز و کاربرد قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله:اصطلاحات علوم پزشکی به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات علوم پزشکی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله علوم پزشکی به مانند دیگر رشته ها به لیستی از اصطلاحات و لغات تخصصی در دایره خود ختم می گردد که به منظور انجام ترجمه مقاله با کیفیت می بایست دانشی در خصوص اصطلاحات رشته پزشکی داشته باشید.

 

ادامه مطلب

مقاله نویسی ترجمه مقاله1

ترجمه مقاله اصطلاحات هواپیمایی به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات هواپیمایی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله برای دانشجویان رشته هوا و فضا و یا مکانیک به منظور انجام پروژه های در طول ترم و یا پایان ترم این نیاز را به وجود می آورد که با لیست اصطلاحات و لغات تخصصی که مربوط به هواپیما می باشد اشنا باشند. در ادامه لیست اصطلاحات هواپیمایی که در ترجمه مقاله مورد نیاز می گردد را بیان می نماییم.

 

ادامه مطلب

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی مکانیک به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی مکانیک به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای مهندسی مکانیک لیستی از اصطلاحات و لغات برمی گردد که مختص این رشته می باشد و یا اینکه در حالت عمومی معنای دیگری را دارد.

ادامه مطلب

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی برق به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی برق به انگلیسی

 

ترجمه مقاله رشته مهندسی برق به واسط دانش در خصوص لیست اصطلاحات رشته برق از فارسی به انگلیسی و یا انگلیسی به فارسی به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی و مقالات علمی مورد کاربرد قرار می گیرد.

ادامه مطلب

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله:اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله برای رشته مهندسی ریاضی یا ریاضی محض که با لیست اصطلاحات مربوط به این رشته همراه می باشند به منظور ارائه مقاله با کیفیت در رشته ریاضی ضروری تلقی می شود.

 

ادامه مطلب