مقاله نویسی ترجمه مقاله1

ترجمه مقاله اصطلاحات هواپیمایی به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات هواپیمایی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله برای دانشجویان رشته هوا و فضا و یا مکانیک به منظور انجام پروژه های در طول ترم و یا پایان ترم این نیاز را به وجود می آورد که با لیست اصطلاحات و لغات تخصصی که مربوط به هواپیما می باشد اشنا باشند. در ادامه لیست اصطلاحات هواپیمایی که در ترجمه مقاله مورد نیاز می گردد را بیان می نماییم.

 

ترجمه مقاله
ترجمه مقاله

ترجمه مقاله اصطلاحات هواپیمایی و هوا فضا به انگلیسی

 

 

 

به منظور انجام ترجمه مقاله با کیفیت می بایست با لیست اصطلاحات در هر زمینه تحصیلی و گرایش علمی آشنا بود زیرا که در خروجی شما خواهید توانست ترجمه مقاله و یا پایان نامه با کیفیتی را ارائه نمایید. در ادامه لیستی از اصطلاحات رشته مهندسی هوا و فضا و هواپیمایی را درج نمودیم

 

 

اصطلاحات رشته مهندسی هوا و فضا و هواپیمایی با انگلیسی

 

 

آشفتگی هوا
turbulence
هوا
air

موتور هوایی
aeroengine

انصراف از فرود
balked landing

(زاویه چرخش (در دور زدن
bank angle
آلات افزایش برا
high-lift devices
هواپیما
airplane
ارابه فرود، چرخ فرود
landing gear

ایمنی پرواز
airworthiness
ارابه فرود اصلی
main landing gear
افق
horizon
اکتشاف هوائی
air reconnaissance

ارتفاع مطلق
Absolute altitude
ارتفاع نشان داده شده
indicated altitude
ابر کومولوس
cumulus cloud
اثرات تراکمی هوا
air compressibility

استخوان بندی هواپیما
airplane structure
استراتوسفر از لایه های حوی
stratosphere
انواع سرعت پروازی
types of flight speed
انواع هواپیما
types of airplane

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.