ترجمه مقاله مهندسی معدن1

ترجمه مقاله اصطلاحات مهندسی کشاورزی به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات مهندسی کشاورزی به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله رشته مهندسی کشاورزی در می تواند لغات و اصطلاحاتی در زمینه کاشت درخت و انواع درخت و گیاه به زبان انگلیسی باشد. اگر در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل می نمایید پس به منظور انجام پایان نامه و یا پروژه های خود به ترجمه مقاله و نیز اصطلاحات کشاورزی برخورد می نمایید.

 

 

ترجمه مقاله اصطلاحات مهندسی کشاورزی به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله در رشته مهندسی کشاورزی برای دانشجویان این رشته در طول ترم و یا در پایان ترم تحصیلی مورد نیاز قرار می گیرد. اصطلاحات کشاورزی مربوط به مراحل کاشت ، انواع درختان ، انواع گل و گیاه و غیره به زبان انگلیسی را شامل می شود که در زمان ترجمه مقاله می بایست دانش و نیز تسلط کافی را بر این موضوع داشته باشیم.

 

 

اصطلاحات مهندسی کشاورزی به انگلیسی

 

 

 

کاج برگ بلند

longleaf pine

سدر

Cedar
سرخ چوب، سکویا

Redwood

کاج

Pine
راش

beech
نارون

elm
بلوط

oak
اقاقیا، لیلکی

honeylocust
چنار، کژکف

sycamore
شبه – جوز هندی

false nutmegs
خرمالو

Persimmon
کاج قیری

Pitch pine
کپه سازی

Package

کپه‌چینی

box piling
سوسک پشتک زن

Click beetle
اقطی، پلم

Elder tree
درفش

drift pin

برش یکپارچه

solid sawn
spindle

درخت توس، غان

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.