امسی ترجمه مقاله حقوقی

ترجمه مقاله اصطلاحات حقوق به انگلیسی

ترجمه مقاله اصطلاحات حقوق به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله رشته حقوق که در گرایشات مختلف حقوق بین الملل ، حقوق جزایی ، حقوق مدنی ، فقه و اصول و غیره تقسیم بندی می گردد خود با لیست اصطلاحاتی همراه است که به منظور انجام مقالات ، پروپوزال ، پایان نامه ، پژوهش و دیگر موارد ضروری می گردد.

 

 

ترجمه مقاله اصطلاحات حقوق از انگلیسی به فارسی

 

ترجمه مقاله حقوق مخصوصا برای گرایش حقوق بین الملل این نیاز را حکم می کند که به یافتن مقالات و پژوهش هات انجام شده در دیگر کشورها اقدام نماییم. بدین منظور ترجمه مقاله ضرورت می یابد که دانش در خصوص لیست لغات ضروری می گردد.

 

 

اصطلاحات حقوق از انگلیسی به فارسی

 

Attestation/Confirmationتصدیق
Dilverتسلیم و تحویل
Fraud/swindingتدلیس جزایی
Producer cooperration comشرکت تعاونی
assault/ تهدید به ضرب وجرح کردن
bankrupt /ورشکسته
beneficial/انتفاعی
bargain/معامله تهاتر داد وستد
cheque/چک
pre contract/قبل از قرارداد
commission/ کمیسیون حق العمل کارمزد

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.