ترجمه مقاله

ترجمه مقاله اصطلاحات تجارت

ترجمه مقاله اصطلاحات تجارت

 

 

ترجمه مقاله برای رشته های بازرگانی و مدیریت بازرگانی که به لیست اصطلاحات و لغات در حوزه تجارت باز می گردد می تواند به شما کمک نماید تا با دانش در خصوص این اصطلاحات تجاری ترجمه مقاله خود را با کیفیت اجرا نمایید.

 

 

 

ترجمه مقاله اصطلاحات تجارتی بازرگانی

 

 

در رشته های مدیریت بازرگانی با لیستی از لغات و اصطلاحات که در زمینه تجاری و بازرگانی می باشد روبه رو می شوید. ترجمه مقاله رشته بازرگانی به منظور انجام تمارین در طول ترم تحصیلی مورد نیاز شما قرار می گیرد تا ترجمه مقاله با کیفیتی را در رشته بازرگانی ارائه نمایید.

 

آزمون صلاحیت

ability test

منسوخ کردن – از میان بردن

abolish
آشکارا – بی حیله

above –board
خلاصه – مجمل – اختصار

abridgement
غیبت از کار

absenteeism
حامی – پشتیبان

backer
بهره برگشتی

back interest
اعتبار جبران کننده

back to back credit

ماشین حساب – ماشین شمارش

calculating machine
تقویم

calendar
پول عندالمطالبه

call money
اختیار خرید – اختیار خرید دیداری

call option

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.