ترجمه مقاله

ترجمه مقاله اصطلاحات آیلتسIELTS

ترجمه مقاله اصطلاحات آیلتسIELTS

 

ترجمه مقاله ایلتس IELTS با لیستی از اصطلاحات و نیز موارد گرامری همراه می باشد که آزمون های ایلتس نیاز به دانش و تسلط بیشتر به زبان انگلیسی دارد. ترجمه مقاله و نیز لیست اصطلاحاتی که در آزمون ایلتس با آن رو به رو می شوید در این مقاله گنجانده شده است.

 

 

ترجمه مقاله اصطلاحات ایلتس

 

ترجمه مقاله و لیست اصطلاحاتی که در آزمون های ایلتس با آن مواجه می شوید می تواند به شما کمک نماید که با دانشی بیشتر و نیز تسلطی بیشتر بر زبان انگلیسی و نیز کلمات و اصطلاحات ایلتس با این آزمون روبه رو شوید.

 

 

According to my dictionary
با توجه به فرهنگ لغت من
all in all
در مجموع
the entire day, week
تمام روز، هفته
all of a sudden
ناگهان ، یهو
all right : acceptable
باشه، قبوله
as a matter of fact
در واقع
as for
در مورد
Knitting
بافتنی بافتن
Sneeze
عطسه اور
To offer a job
پیشنهاد دادن یک شغل
Snake foods
غذاهای سبک
Refund
باز پرداخت
Giraffe
زرافه
receipt
قبض
Smuggler
قاچاقچی
Compass
قطب نما

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.