ترجمه مقاله:اصطلاحات کامپیوتر به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات کامپیوتر به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای رشته های کامپیوتر که در گرایشات مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی نرم افزار ، مهندسی سخت افزار ، شبکه رشته های مرتبط می باشند که به لیستی از اصطلاحات انگلیسی که مختص رشته کامپیوتری است برمی گردد.

 

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات کامپیوتر به انگلیسی

ترجمه مقاله
ترجمه مقاله

 

ترجمه مقاله رشته کامپیوتر این نیاز را به وجود می آورد که به اصطلاحات رشته علوم کامپیوتر دست یابی داشته باشید. ترجمه مقاله رشته کامپیوتر برای انجام تکالیف در طول ترم دانشجویان رشته کامپیوتر و نیز پروژه های پایان ترم و پایان نامه مورد نیاز می باشد.

 

 

اصطلاحات علوم کامپیوتر به انگلیسی

مفهوم، معنا
Concept

حفره، سوراخ
Hole
خروج
Exit
آگاه، خبره
Expert
مبادله، تعويض
Swap
دليل، علت
Reason
قطعه، بخش
Part
دستیابی
Access
بر افزا
add-on
نشانی ‌دهی
addressing
آرایه
Array
همگذاری کردن
Assemble
همگذاری
Assembly
پشتیبان
back up
دسته
Batch
محک ‌زنی
benchmarking
بیت
bit
چشمک ‌زن
blinking
نشانک‌گذاری
bookmarking

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.