ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی مکانیک به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی مکانیک به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای مهندسی مکانیک لیستی از اصطلاحات و لغات برمی گردد که مختص این رشته می باشد و یا اینکه در حالت عمومی معنای دیگری را دارد.

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی مکانیک انگلیسی به فارسی

 

انجام ترجمه مقاله برای رشته مهندسی مکانیک نیازمند داشتن دانش در زمینه مکانیک می باشد که معنای مختص را در رشته مکانیک دارد. انجام پایان نامه و مقالات رشته مهندسی مکانیکی می تواند به شما کمک نماید.

 

 
Metallurgy
مهندسی مواد و متالورژی، فلزگری، فلزکاری
Electric circuit
مدار الکتریکی
Clockwork
طرز کار درونی یک ماشین
Kinematics
سینماتیک
Trial-and-error method
روش سعی و خطا

Installation
تاسیسات

Optimal alternative
بهترین جایگزین
Product liability
اعتماد پذیری محصول
Preparation
آمادگی

Identified
شناسایی شده

Distinct
متمایز

Consideration
در نظر گرفتن
Contribution
مشارکت
Abstract diagram
نمودار انتزاعی
Analytical treatment
رفتار تحلیلی

Requisite
لازمه
Curriculum
برنامه آموزشی
Preceding
مقدّم

Design criteria
معیار طراحی

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.