ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی برق به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی برق به انگلیسی

 

ترجمه مقاله رشته مهندسی برق به واسط دانش در خصوص لیست اصطلاحات رشته برق از فارسی به انگلیسی و یا انگلیسی به فارسی به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی و مقالات علمی مورد کاربرد قرار می گیرد.

cinema-words-translation

ترجمه مقاله:اصطلاحات مهندسی برق انگلیسی به فارسی

 

ترجمه مقاله مهندسی برق برای دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد با دانش در خصوص دایره لغات و نیز اصطلاحات این رشته همراه می باشد. لیست اصطلاحات هر رشته کمکی در کیفیت انجام ترجمه مقاله می نماید . در ادامه لیست اصطلاحات تخصصی رشته مهندسی برق را درج می نماییم.

پسيويشن، پاسیواسیون، کم اثرپذیر سازی
Passivation
تونلينگ
Tunneling
باياس معكوس
bias Reverse
استون
Acetone
متصل به محور
Shaft driven
اثر بهمني
Avalanche effect
دپينگ، دوپه سازی
Doping
اريب كردن
Beveling
تراز انرژي والانس
Valence band

باند گپ
Band gap
نشاندن
Coating

تحريك استاتيك
Static Exciter

اثر زنري
Zener effect
تنظيم كننده ولتاژ
Voltage Regulator
زوج الكترون – حفره
Electron – hole pair
حلقه محافظتي
Guard ring

تراز انرژي هدايت
Conduction band
پيوند تيز
Abrupt junction
اثر دمايي
Thermal effect

باياس مستقيم
Forward bias

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.