ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت آموزشی به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت آموزشی به انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله برای رشته مدیریت آموزشی به لیست اصطلاحات در زمینه مدیریت و آموزش همراه می شود. اگر در رشته مدیریت آموزشی تحصیل می کنید پس به لیست اصطلاحات و لغات آموزشی در این زمینه روبه رو خواهید شد. ترجمه مقاله با کیفیت نیازمند تسلط بر موضوع می باشد.

 

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت آموزشی انگلیسی به فارسی

 

 

ترجمه مقاله در رشته مدیریت آموزشی و دیگر گرایشات مدیریتی نیازمند دانشی در خصوص لیست اصطلاحات و لغات انگلیسی می باشد زیرا که ترجمه مقاله که اغلب به زبان انگلیسی می باشد این نیاز را بوجود می آورد و شما می بایست اطلاعاتی را در این خصوص داشته باشید.در این مقاله شما لیستی از اصطلاحات در رشته مدیریت آموزشی خواهید داشت.

 

آموزش دادن
Train

برنامه آموزش – كار آموزي
Training Schedule
سنتي
Traditional
سند انتقال
Transfer Deed
ترجمه
Translation
حمل با كاميون
Trucking
غير رسمي
Unofficial
حد بالايي
Upper Limit
استفاده
Use
معتبر
Valid
ماليات بر ارزش افزوده
Value Added Tax
نايب رئيس
Vice-President

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.