ترجمه مقاله:اصطلاحات عمران انگلیسی به فارسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات عمران انگلیسی به فارسی

 

 

ترجمه مقاله عمران به لیستی از اصطلاحات در رشته عمران اشاره می گردد که مترجم می بایست اطلاعات و دانشی در خصوص اصطلاحات عمران داشته باشد تا ترجمه مقاله را با کیفیت خود ارائه نماید.

 

 

ترجمه مقاله اصطلاحات عمران به فارسی

 

ترجمه مقاله عمران برای دانشجویان این رشته به منظور انجام پروژه های و مقالات در طول ترم اجرا می گردد. لیست اصطلاحات عمران انگلیسی به فارسی به صورت زیر می باشد.

 

اصطلاحات عمران از انگلیسی به فارسی

 

 

برش پاى ساختمان
base shear

برپا کردن سازه
Erection

آنالیز پوش اور
pushover analysis
جهت عرضی
transverse direction

همگرا
concentric
جداساز واداری
Stud partition
جداساز با پایه های یک در میان
Staggered stud partition
میله رزوه دار
Stud bolt
وادار (نوعی تیرک یا تکیه گاه عمودی)، پایه، میله رزوه دار، میله شمع
Stud
رابیتس سیمی، سیم جوشکاری شده به شکل توری
wire lath
ملات شل، دوغاب سیمان
grout
بارسنج، سلول بار
load cell

قلوه سنگ
Elegant
زیبا
Utilizing
به کار بردن
Arrangement
میراگر مایع
fluid damper
میراگر مایع لزج
Viscous fluid damper
میلگرد ساده
Round bar

سر ریز
Overtopped
فائق آمدن
Velocity
سرعت
Erosion
فولاد متوازن
balanced stell
سیستم باربر جانبی
lateral force resisting system

برجستگی
embossment
نقوش برجسته، برجستگی زیاد
high relief
خاك بردگي
avalanching

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.