ترجمه مقاله:اصطلاحات دندان پزشکی انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات دندان پزشکی انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله در رشته دندان پزشکی با لیست اصطلاحات مرتبط به این رشته مرتبط می گردد که به منظور انجام ترجمه مقاله با کیفیت و نیز بدست آوردن به روزترین مباحث موضوعی در رشته دندان پزشکی نیاز به دانش در زمینه دندان پزشکی ضروری تلقی می گردد.

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات دندان پزشکی انگلیسی به فارسی

organizational-behavior-article

انجام ترجمه مقاله با کیفیت نیاز به دانش در خصوص اصطلاحات و نیز لغات تخصصی در دندان پزشکی را ضروری می نماید. داشتن دانش در خصوص لیست اصطلاحات دندان پزشکی می تواند این کمک را به شما نماید تا ترجمه مقاله را با کیفیت خوب اجرا نمایید.

 

 

اصطلاحات دندان پزشکی انگلیسی به فارسی

 

 

I’d like a check-up

می خواهم معاینه کنم

I’ve got toothache

دندان درد داشتم

?can you open your mouth, please

لطفا دهانتان را باز کنید
you’ve got a bit of decay in this one

یکی از دندان هایتان پوسیده است
you’ve got an abscess

همچنین دندان شما ورم و چرک کرده است
Hygienist

دستیار دندان پزشک
I’m going to give you an injection

می خواهم به شما سر کننده تزریق کنم

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.