ترجمه مقاله انگلیسی صفحه ای

ترجمه مقاله:اصطلاحات حسابداری

ترجمه مقاله:اصطلاحات حسابداری

 

 

ترجمه مقاله در رشته حسابداری با لیست لغات و اصطلاحات مالی و تراکنشی همراه می باشد. ترجمه مقاله از ژورنال ها و مقالاتی که در خصوص علم حسابداری است با لیست لغات انگلیسی همراه می باشد که به منظور درک درست مطلب و ترجمه مقاله با کیفیت می بایست دانشی در اسن خصوص داشت.

 

 

مراحل مقاله نویسی ترجمه مقاله1مراحل مقاله نویسی ترجمه مقاله1
مراحل مقاله نویسی ترجمه مقاله1

ترجمه مقاله: اصطلاحات حسابداری انگلیسی به فارسی

 

 

به منظور ترجمه مقاله با کیفیت در زمینه های مختلف تحصیلی شما نیازمند دانش در خصوص لیست اصطلاحات می باشید. ترجمه مقاله حسابداری نیز با لیست اصطلاحات مشابه همراه می باشد که می بایست از آن اطلاعات و نیز دانش کافثی داشته باشید.

 

 

 

 

اصطلاحات حسابداری انگلیسی به فارسی

حسابداري
Accounting
هزينه يابي براساس فعاليت
Activity Based Costing

افزودن
Add

اقدام اداري
Administrative Action
مساعده- پيش پرداخت
Advance Payment
عامل- نماينده
Agent
اصلاح كردن
Amend
تحليل
Analysis
متقاضي
Applicant

سر شكن كردن
Apportion
مونتاژ كردن
Assemble
مميزي
Audit

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.